Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, εγκρίθηκε η μελέτη για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση Πάρκου Αγίας Παρασκευής Κοινότητας Καρυδίτσας του Δήμου Κοζάνης, προϋπολογισμού 117.000 ευρώ. Η μελέτη του έργου αφορά στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής του πάρκου της Αγίας Παρασκευής στην Κοινότητα Καρυδίτσας του Δήμου Κοζάνης. Στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης και ανάδειξης του υπαίθριου κοινόχρηστου αυτού χώρου σημαντικό ρόλο παίζουν αφενός η διαμόρφωση ενός εύρωστου οικοσυστήματος με ποικιλία τοπικών ειδών χλωρίδας και αφετέρου ο κατάλληλος χωρικός σχεδιασμός που θα επιτρέψει τον εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων αναψυχής και πολιτισμού, πάντα σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και με απόλυτο σεβασμό στο φυσικό χαρακτήρα του τοπίου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 117.000 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).