Αναρτήθηκε η διακήρυξη για την «Βελτίωση και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων στο Λιάπειο αθλητικό κέντρο Κοζανης” προϋπολογισμού 568.000,00 ευρώ. Στις 15/11 ο διαγωνισμός