Ολόκληρη η παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου 2021 στα Σέρβια