Προγραμματισμένη δακτυλίωση κύκνων στην λίμνη Καστοριάς πραγματοποιήθηκε από τον κ. Δρ. Καζαντζίδη Σάββα από το ΕΘΙΑΓΕ και μέλη τής ΕΠΠ Καστοριάς. Σκοπός των δακτυλίωσης είναι η παρακολούθηση καί η μελέτη των πληθυσμών κατά την μετανάστευση σε εθνικό αλλά και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η δακτυλίωση είναι επιστημονική μέθοδος βασισμένη στην ατομική σήμανση κάθε πουλιού δείχνοντας την κατάσταση δημογραφίας του . Το δακτυλίδι φέρει ένα μοναδικό αριθμό που μας έως το τέλος της ζωής του πουλιού κάνοντας ξεχωριστό από τα άλλα πού είναι το ίδιο είδος.