Μετά από τη διήμερη αναστάτωση που αφορούσε την συνέχιση της λειτουργίας της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στον Πεντάλοφο δόθηκε από τη γενική γραμματεία μεταναστευτικής Πολιτικής παράταση λειτουργίας και χρηματοδότησης για τη δομή μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2022. Άμεσα ο δήμος και το δημοτικό συμβούλιο προχώρα σε ανανέωση των υφιστάμενων συμβάσεων των εργαζομένων ταυτόχρονα διαψεύδοντας όλους όσους θέλουν να κινδυνολογογούν και να δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις για τις προθέσεις μας. Ως δημοτική αρχή της ουσίας και της πράξης αποδεικνύουμε την συνεχή βούλησή μας να στηρίξουμε τις υφιστάμενες δομές μας και να τις αναπτύξουμε περαιτέρω. Ευχαριστούμε την πολιτική ηγεσία του υπουργείου για τη συνεργασία που είχαμε τις τελευταίες ημέρες προκειμένου να ξεπεραστούν τα εμπόδια. Στα πλαίσια της καλής συνεργασίας με το υπουργείο εργαζόμαστε για τη συνέχιση της δράσης και μετά από αυτό το διάστημα.