Ο Κωνσταντίνος Στόκκος (Διευθυντής ΜΕΘ Μαμάτσειου νοσοκομείου Κοζάνης) μιλά στο “Κόκκινο 91,4” της Θεσσαλονίκης.