Συνάντηση φίλων κι υποστηρικτών υποψηφιότητας Γ. Παπανδρέου την Κυριακή 7/11.