Από την Βιοτεχνία Γαλακτοκομικων προϊόντων το Μαρκατι ζητείται άτομο για εργασία στην παραγωγή.

Αποστολή βιογραφικών με  φωτογραφία