Παρατείνεται μέχρι 31/12/2021 η  θητεία των παρακάτω Αντιδημάρχων του Δήμου Βοΐου:
1. κ. Μαγιάγκα Γεώργιο του Κωνσταντίνου
2. κ. Ώττα Βασίλειο του Δημητρίου
3. κ. Νικολαϊδου Ευανθία του Γεωργίου
4. κ. Πήττα Θεόδωρο του Νικολάου
5. κ. Πάτρα – Τσούκα Νικολέτα του Παναγιώτη