Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, που παρουσιάζει το θέμα, με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου “Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, λοιπές διατάξεις Υπουργείου Δικαιοσύνης”, ενισχύονται οι σκοποί του Ειδικού Λογαριασμού με την επωνυμία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην παρ. 7 αντιμετωπίζεται το πρόβλημα χρηματοδότησης ταυ αυξημένου κόστους λειτουργίας της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π. Α.Ε.), λόγω της ενεργειακής κρίσης, η οποία μεταβατικά λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα.

 

,