Παράδοση – παραλαβή στην Αντιπεριφέρεια Γρεβενών. Aνέλαβε καθήκοντα Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών ο Αθανάσιος Φωλίνας.