Η Περιφερειακή Στατιστική Υπηρεσία Φλώρινας (Εποπτεία 28) σας ενημερώνει για την έναρξη της απογραφής του πληθυσμού στον Νομό Φλώρινας.

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή όλων των πολιτών, γιατί ΟΛΟΙ ΜΕΤΡΑΜΕ! ! !

Ο Επόπτης

Πολοζιάνης Κωνσταντίνος