Παράδοση – παραλαβή στην Αντιπεριφέρεια Οικονομικών μεταξύ Π. Γκατζαβέλη και Μ. Μακρυγιάννη.