Καθώς το εργασιακό τοπίο στην περιοχή αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς, κατόπιν διαβούλευσης των Εργατικών Κέντρων της περιοχής με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, συστήνεται παρατηρητήριο εργασίας προκειμένου να προχωρήσει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για εργαζομένους και ανέργους.

Στα πλαίσια της ενέργειας αυτής, το Εργατικό Κέντρο Πτολ/δας καλεί όλους τους εργαζόμενους και ανεργους της περιοχής, να συμπληρώσουν τη φόρμα στοιχείων που θα βρουν στην παρακάτω δ/νση

https://forms.gle/91hcTErA293S537R9

Σκοπός της καταγραφής είναι η συγκέντρωση στοιχείων για την εργασιακή κατάσταση στην περιοχή, η οποία  σε συνδιασμό με τις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα στην αγορά εργασίας, και αυτές που θα προκύψουν, θα βοηθήσει στην  επιλογή προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων και εργαζομένων διαφόρων εργασιακών κλάδων με σκοπό την απόκτηση νέων εξειδικευμένων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.