Συνέντευξη με τον εκ Κοζάνης Σπύρο Τριγάζη που ζει κι εργάζεται στην Ελβετία, ως staff Member στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών (Cern).