Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, σύμφωνα με την με αριθμό 643/24.9.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: : ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», την 22η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1

Γνωμοδότηση περί μεταβολών ή μη των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βοΐου για το σχολικό έτος 2022-2023.

– Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α. Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου.

2

Γνωμοδότηση περί μεταβολών ή μη των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βοΐου για το σχολικό έτος 2022-2023.

– Εισηγητής ο κ. Ώττας Β. Αντιδήμαρχος.

3

Απόψεις επί των Μ.Π.Ε. των έργων: «Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Δ.Ε. Ασκίου του Δήμου Βοΐου».

-Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

4

6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου έτους 2021.

– Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.

5

Λήψη απόφασης για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής.

– Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.

6

Έγκριση κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Βοΐου.

– Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.

7

Αιτήσεις.

Για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση με φυσική παρουσία τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένα ή να έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο και να χρησιμοποιούν προστατευτική μάσκα.

Για όσα μέλη του Δημ. Συμβουλίου δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e:Presence.gov.gr με την προϋπόθεση να ενημερώσουν το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου έως τις 22/11/2021 και ώρα 11.00. Το σύστημα θα ανοίξει από τις 17.30, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Αλέξανδρος Ζιμπιλίδης