Το Προσωπικό και η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης ευχαριστεί θερμά:
• το Σωματείο Συνταξιούχων ΔΕΗ Α.Ε Δυτικής Μακεδονίας και
• το Περιφερειακό Σωματείο Συνταξιούχων ΔΕΗ Α.Ε Δυτικής Μακεδονίας

που με τη δωρεά ενός επαγγελματικού πλυντηρίου πιάτων-δίσκων επιδεικνύουν το ενδιαφέρον τους για θέματα υγείας των συμπολιτών μας, προσφέροντας υλικά ή αναλώσιμα στο νοσοκομείο μας για την καλυτέρευση της ποιότητας των υπηρεσιών του προς τους συνανθρώπους μας.