Σήμερα 19/11/2021 ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η σύσκεψη στο γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Παπαθανάση Νίκου που οργανώθηκε σε συνεργασία μαζί μου.
Αντικείμενο ήταν η αξιοποίηση του φυσικού αερίου για θέρμανση και άλλες χρήσεις από κατοίκους των Δήμων Βοΐου (Σιάτιστα, Νεάπολη), Σερβίων (Σέρβια, Νέα Λάβα, Καστανιά, Πλατανόρεμα) και Βελβεντού (Βελβεντό).
Μεταξύ άλλων συμμετείχαν ο Δήμαρχος Βελβεντού κ. Στεργίου Μανώλης, ο Δήμαρχος Σερβίων κ. Ελευθερίου Χρήστος και ο κ. Αλεξανδρής Βασίλης, Συνεργάτης Δημάρχου Βοΐου.
Δεδομένου ότι ζητούμενο είναι η χρήση εναλλακτικών μορφών θέρμανσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, διερευνήθηκαν οι πηγές χρηματοδότησης, αξιολογήθηκε η ωριμότητα του έργου και προγραμματίστηκαν τα επόμενα στάδια.
Ευχαριστώ τον Υπουργό για τα άμεσα αντανακλαστικά. Ένα δίκαιο αίτημα των πολιτών και της περιοχής μας βρίσκει ανταπόκριση από την Κυβέρνηση που ξέρει να ακούει, να αξιολογεί και να παίρνει θετικές πρωτοβουλίες. Στο πρόσωπο του κ. Υπουργού αποτυπώνεται η μεθοδολογία, η συμμετοχικότητα και η αποτελεσματικότητα με ανθρώπινο πρόσωπο για την οποία κρινόμαστε.