Βίντεο, με όμορφες, εναέριες λήψεις, από το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στο Μπούρινο.Το βίντεο είναι του χρήαστη στο youtube, Mavic Drone Stories
1 εγγεγραμμένος