Απόσταξη Τσίπουρου, του Δημήτρη Κοσμίδη και Βασίλη Μουστάκα, στο Καζάνι του Νασιόπουλου

Πηγή https://www.tovoion.com/