Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο  ΑΠΟΨΗ, οργανώνει και υλοποιεί τα εξής επιμορφωτικά προγράμματα:
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη

Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Διοίκηση και Οργάνωση στα Σχολεία 2ης Ευκαιρίας.
διάρκειας 500 ωρών.

Τα προγράμματα υλοποιούνται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και με την  υποστήριξη του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΕΚΕΔΙΜ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ.

Κάντε κλικ εδώ για τη συνέχεια