Την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης  «Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου διοίκησης ΤΟΕΒ Βελβεντού» προϋπολογισμού 66.000 αποφάσισε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας (πρώην Διαχειριστική Αρχή) . Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του kozan.gr, που παρουσιάζει το θέμα, η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Α’: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης  λόγω του ότι δεν τεκμηριώθηκε η αρμοδιότητα του δικαιούχου (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) να υλοποιήσει την πράξη.

kozan.gr