Αυτός είναι ο αριθμός (έμμισθων κι άμισθων)  Αντιδημάρχων, ανά Δήμο, στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας, βάσει της νέας εγκυκλίου: 809, με ημερομηνία 19.11.2021.