Τα εγκαίνια των νέων δομών του ΚΕΘΕΑ Δυτικής Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021, στην οδό Ουρανίας 8 στην πόλη της Κοζάνης. Πρόκειται για το Πολυδύναμο Συμβουλευτικό Κέντρο και την Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης.  Το Πολυδύναμο Συμβουλευτικό Κέντρο Κοζάνης προσφέρει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης για την προβληματική χρήση ή την εξάρτηση από ναρκωτικά, αλκοόλ, τζόγο και διαδίκτυο. Η Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης πραγματοποιεί εξορμήσεις στην ευρύτερη περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με στόχο την ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη ανθρώπων και οικογενειών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με διαφορετικές μορφές εθισμού, διευκολύνοντας τη διασύνδεσή τους με κατάλληλα για τις ανάγκες τους προγράμματα. Και οι δύο μονάδες στελεχώνονται από διεπιστημονικές ομάδες εργαζομένων και αξιοποιούν την πολύχρονη πείρα του ΚΕΘΕΑ, του μεγαλύτερου δικτύου υπηρεσιών απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στην Ελλάδα και σύμβουλου οργανισμού του ΟΗΕ σε θέματα ναρκωτικών.