Εγκρίθηκαν 1.200.000 € εκ. ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για την ωρίμανση και προετοιμασία αναβάθμισης των Δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ΟΑΕΔ στις Λιγνιτικές Περιοχές στη Δυτική Μακεδονία και στην Πελοπόννησο, στο πλαίσιο των δράσεων για τη δίκαιη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή, με στόχο την αποτελεσματική στήριξη της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.
Η δράση σχεδιάστηκε από τον ΟΑΕΔ σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (ΣΔΑΜ), στο πλαίσιο του Ειδικού Μεταβατικού Προγράμματος για την περίοδο 2021-2023 (ΕΜεΠ ΔΑΜ 2020-2023). Στο ΕΜεΠ 2020-2023 περιλαμβάνονται. επίσης οι δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης στις περιοχές ύψους 107 εκ ευρώ.
Οι παρεμβάσεις αφορούν στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ στη Φλώρινα, Κοζάνη, Πτολεμαΐδα και Τρίπολη στεγάζονται σε κτιριακά συγκροτήματα εμβαδού 7.509 τ.μ., 6.756 τ.μ., 6.628 τ.μ. και 8.480 τ.μ. αντίστοιχα, κατασκευασμένα μεταξύ 1975-1985 στα οποία δεν έχει γίνει καμία συστηματική επισκευή ή ενεργειακή αναβάθμιση.
Σημειώνεται ότι ο ΟΑΕΔ προχωρά στη δημιουργία ενός «Πράσινου Σχολείου» στην ΕΠΑΣ Κοζάνης, σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και την FIAP, με υποστήριξη από την ICON Group, την STEM Education και πολλούς ακόμη φορείς από την Ελλάδα και τη Γερμανία στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας (BMBF) της Γερμανίας, έργου συνεργασίας, GRÆDUCATION.
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση «πράσινων» ειδικοτήτων για την απόκτηση και αναβάθμιση «πράσινων» δεξιοτήτων των νέων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της περιοχής, στο πλαίσιο του ΣΔΑΜ. Το «Πράσινο Σχολείο» θα ενταχθεί στην Προτεραιότητα «Δίκαιη Εργασιακή Μετάβαση και Ενδυνάμωση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου» του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027.