‘Υστερα από την ανάρτησή σας σχετικά με παράπονο δημότη ως προς τη μη εξυπηρέτηση του από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κοζάνης, παραθέτουμε τα εξής γεγονότα προς ενημέρωση των δημοτών:

         Ο εν λόγω πολίτης απευθύνθηκε στο Κέντρο Κοινότητας μέσω e-mail, στο οποίο και του δόθηκε ως απάντηση επανειλημμένως η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί, βάσει του Οδηγού Εφαρμογής του ΕΕΕ, και η οποία ισχύει το ίδιο για όλους τους πολίτες. Από τη στιγμή που ενέκρινε ο ίδιος ο πολίτης την αίτηση του για το ΕΕΕ μέσω κωδικών taxisnet, για να διορθωθεί το ποσό που εμφανίζεται στο πεδίο “Μισθοί”, θα πρέπει η αίτηση υποχρεωτικά να ανακληθεί μέχρι το τέλος του μήνα έγκρισης της και να υποβληθεί νέα μέσω της υπηρεσίας(Οδηγός Εφαρμογής ΕΕΕ, Κεφ.10,σελ.24).

Η εφαρμογή του keaprogram.gr δεν δίνει τη δυνατότητα τροποποίησης της εγκεκριμένης αίτησης, παρά μόνο για να διορθωθούν τα εξής στοιχεία: στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση αλληλογραφίας, τραπεζικό λογαριασμό (iban), επιλογή ΤΕΒΑ. Για να γίνει, επομένως, η διαδικασία αυτή της ανάκλησης, θα πρέπει να υπογράψει ο ίδιος ο πολίτης-αιτών με αυτοπρόσωπη παρουσία το έντυπο ανάκλησης και, κατόπιν, να υπογράψει το έντυπο συναίνεσης και, μαζί με τα απαιτούμενα από το πρόγραμμα δικαιολογητικά, να υποβληθεί-εγκριθεί νέα αίτηση για λογαριασμό του πολίτη.

Δε νομιμοποιούμαστε να επέμβουμε στην αίτηση κανενός πολίτη, χωρίς να υπογραφεί το έντυπο συναίνεσης με αυτοπρόσωπη παρουσία και, παράλληλα, να προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Παρόλο, που εξηγήθηκε στο παραπάνω δημότη στα εν λόγω e-mail ότι αυτή τη διαδικασία την ορίζει το Υπουργείο και εφαρμόζεται ανεξαιρέτως για όλους τους πολίτες, επιμένει να διορθώσουμε το στοιχείο  που έχει προσυμπληρωθεί και είναι διαθέσιμο μέσω διαλειτουργικότητας από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, με τρόπο που δεν ορίζεται από το πρόγραμμα του ΕΕΕ.

Ουδεμία εμμονή δεν υφίσταται προς το πρόσωπο κανενός πολίτη. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί είναι ορισμένη από το Υπουργείο και ως εκ τούτου, ως διαπιστευμένοι χρήστες της πλατφόρμας του ΕΕΕ, είμαστε υποχρεωμένοι να την ακολουθούμε απαρέγκλιτα. Συνιστάται στον πολίτη να ακολουθήσει τη διαδικασία που του έχουμε εξηγήσει και που οφείλουμε να ακολουθήσουμε και εμείς ως υπάλληλοι, προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς το αίτημα του.

Με εκτίμηση,

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασία, Παιδείας και Πολιτισμού &

το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κοζάνης