Άλλοι φεύγουν στο εξωτερικό κι άλλοι επιστρέφουν. Από την Αγγλία στην Λυγερή Κοζάνης. Ο ιατρός, Αναστάσιος Παναγιώτου, τον οποίο συνάντησε η στήλη “Αυτοψία στο Χωριό, μιλά για τη ζωή στο χωριό.