30 Χρόνια LEADER. Το Παρόν και το Μέλλον Ι 27-11-2021 (B΄Μερος). Συμμετοχή και παρουσίαση του Leader για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από την υπεύθυνη του προγράμματος κα. Ζωή Γκερεχτέ.