Σημερινές (1/12) φωτογραφίες του kozan.gr, από εσωτερικούς κι εξωτερικούς χώρους των κτηριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας, λίγο πριν την ολοκλήρωσή του.


Εκπαίδευση – κεντρική είσοδος