Τοποθέτηση υπόγειων συστημάτων – κάδων απορριμμάτων στην πλατεία της Κοινότητας Κρόκου. Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, που παρουσιάζει το θέμα, οι κάδοι θα τοποθετηθούν, στα σημεία που φαίνονται στα παρακάτω διαγράμματα:

 

                                               ΘΕΣΗ 1 : ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – ΠΛΑΤΕΙΑ