Η καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Ορθοπαιδικού τμήματος του νοσοκομείου Πτολεμαΐδας.