Λόγου καιρικών συνθηκών αναβάλλεται η συγκέντρωση των συνταξιούχων στην κεντρική πλατεία στις 14/12/2021

Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις