Την 1η συμπληρωματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου : «Κατασκευή χώρων Διημέρευσης-Ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας», προϋπολογισμού 199.662,98 ευρώ (με Φ.Π.Α.) (συνολικό ποσό σύμβασης έργου 1.562.242,36 ευρώ (με ΦΠΑ) ), υπέγραψαν σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Εορδαίας Παναγιώτης Πλακεντάς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».

Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας & Προγραμματισμού Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Νικόλαος Φουρκιώτης.

Η εν λόγω συμπληρωματική σύμβαση έχει ως αντικείμενο την ολοκλήρωση των εργασιών στο συγκεκριμένο έργο και την αποπεράτωση του, σύμφωνα με την εφαρμογή των τεχνικών μελετών αυτού.

Οι εργασίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν 20 Ιουνίου του 2022 και η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από ίδιους πόρους.