Από την παράδοση τροφίμων για το συσσίτιο του Δήμου Κοζάνης μέσω της Κοινωφελούς Επιχείρισης. Τα τρόφιμα συγκεντρώθηκαν από όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κρόκου.