Ο νέος προϋπολογισμός, που για μία ακόμα φορά δεν περιέχει κανένα νέο φόρο, υιοθετεί το σύνθημα των ολυμπιακών αγώνων, με τη νέα του πλέον μορφή, σύμφωνα με την οποία, στο παραδοσιακό τρίλεκτο “ταχύτερα-υψηλότερα- ισχυρότερα”, προστίθεται και η λέξη “μαζί”.
Έννοιες-στόχοι που ανταποκρίνονται πλήρως στο περιεχόμενο του συζητούμενου προϋπολογισμού.
Θέλουμε, λοιπόν μία πατρίδα ισχυρή και ανεξάρτητη, γι΄ αυτό την θωρακίζουμε αμυντικά.
Θέλουμε μία Ελλάδα με υψηλότερη ανάπτυξη, γι΄ αυτό επενδύουμε στους νέους ανθρώπους, στην έρευνα και στην καινοτομία.
Θέλουμε μία χώρα, με αποτελεσματικότερη διοίκηση και μία οικονομία που θα τρέχει με ταχύτερους ρυθμούς, γι΄ αυτό εισάγουμε μεταρρυθμίσεις, με πρώτη την ψηφιακή αναβάθμιση, και ενισχύουμε, στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα.


Θέλουμε όμως και τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα μέτοχο της νέα εποχής.
Θέλουμε ευημερία, με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, γι΄ αυτό τo 40,5% των δαπανών του προϋπολογισμού του 2022 προορίζεται για πολιτικές κοινωνικής προστασίας.

Γιατί δείκτης επιτυχίας για εμάς είναι η αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής όλων των πολιτών αυτής της χώρας.

Μαζί, λοιπόν, για τα καλύτερα.
Τα καλύτερα, που μπορεί να εγγυηθεί μία φιλελεύθερη, υγιής και ανταγωνιστική οικονομία, μία υπεύθυνη και αξιόπιστη κυβέρνηση, όπως η σημερινή.

? Οι εκτιμήσεις για τα βασικά μεγέθη της οικονομίας.

▪️Ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2021 εκτιμάται στο 6,9% του Α.Ε.Π. και για το 2022 στο 4,5%.
▪️Η σωρευτική ανάπτυξη των ετών 2021-2022 φτάνει στο 11,7%, που σημαίνει ότι ότι κατά το 2022 όχι μόνο θα αποκατασταθεί το επίπεδο του εγχώριου προϊόντος του 2019, αλλά θα αυξηθεί περαιτέρω, κατά 1,7%.
▪️Η σημαντική μείωση του ποσοστού ανεργίας, από 16,5% τον Σεπτέμβριο του 2020, σε 13% τον Σεπτέμβριο του 2021.
▪️Ο ρυθμός πληθωρισμού εκτιμάται για το σύνολο του 2022 στο 0,8%, καθώς οι πληθωριστικές τάσεις του 2021 αναμένεται να αρχίσουν να υποχωρούν κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2022.
▪️Τα ταμειακά διαθέσιμα παραμένουν σε ασφαλή επίπεδα.
▪️Το έλλειμμα θα διαμορφωθεί στο 7,0% του Α.Ε.Π. το 2021 και σε 1,4% το 2022.
▪️Το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί από το 206,3% το 2020 σε 197,1% το 2021 και σε 189,6% το 2022.
▪️Οι συνολικές δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν σε 65,59 δισ. ευρώ. ευρώ. Οι κύριες αιτίες της αύξησης είναι η πρόβλεψη επιπλέον δαπανών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, καθώς και οι αυξημένες παραλαβές εξοπλιστικών προγραμμάτων.
▪️Η δαπάνη για την υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προϋπολογίζεται για το 2022 σε 3,19 δισ. ευρώ.

? Οι προβλέψεις του Προϋπολογισμού για την επιχειρηματικότητα, τα νοικοκυριά, τη νέα γενιά:
▪️Ο νέος Προϋπολογισμός, όπως και ο προηγούμενος, δεν περιλαμβάνει νέους φόρους. Αντίθετα περιλαμβάνει πρόσθετες μειώσεις φόρων και μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας, των νοικοκυριών και της νέας γενιάς. Ανάμεσα στα άλλα περιλαμβάνει:
▪️Την εφαρμογή του προγράμματος «Πρώτο Ένσημο» που αφορά νέους από 18 έως 29 ετών χωρίς προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, οι οποίοι θα λαμβάνουν 1.200 ευρώ για τους πρώτους έξι μήνες απασχόλησης, εκ των οποίων το 50% αποτελεί επιδότηση μισθολογικού κόστους και το 50% προσαύξηση μισθού.
▪️Την επέκταση του προγράμματος των 100.000 νέων θέσεων εργασίας, με επιπλέον 50.000 νέες θέσεις.
▪️Την κατάργηση -που ήδη ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 2021- του φόρου για γονικές παροχές και δωρεές έως 800.000 ευρώ.
▪️Τη μείωση του τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας από 12% έως 20% στο 10% και την πλήρη κατάργησή του για νέους έως 29 ετών.
▪️Την επέκταση της χορήγησης στεγαστικού επιδόματος για τους σπουδαστές των δημόσιων ΙΕΚ.
▪️Τη μείωση του φόρου νομικών προσώπων από το 24% στο 22%.
▪️Την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης σε νέους αγρότες και αγρότες που συμμετέχουν σε συνεταιριστικά ή συνεργατικά σχήματα.
▪️Τη μείωση -που άρχισε από την 1η Οκτωβρίου- του Φ.Π.Α. των ζωοτροφών από το 13% στο 6%.
▪️Κίνητρα -συμπεριλαμβανομένης και της έκπτωσης του φόρου- για συνενώσεις και συνεργασίες μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
▪️Τη χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση.

? Οι ισχυρισμός του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο Προϋπολογισμός περικόπτει τις δαπάνες υγεία είναι παντελώς αβάσιμος και σκόπιμα διαστρεβλώνει την πραγματικότητα σε μια προσπάθεια αξιοποίησης της πανδημίας για κομματικά οφέλη.
➡️Η αλήθεια είναι ότι τα κονδύλια για την υγεία στο νέο Προϋπολογισμό είναι αυξημένα έναντι του 2021 και φτάνουν συνολικά σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης στο 6,3% του Α.Ε.Π.. Οι τακτικές δαπάνες για το Υπουργείο Υγείας, ανέρχονται σε 4,52 δισ. ευρώ το 2022 έναντι 4,27 δισ. ευρώ το 2021, αυξημένες δηλαδή κατά 250 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το 2021 πραγματοποιήθηκαν δαπάνες COVID από το Υπουργείο Υγείας, επιπλέον των παραπάνω, 944 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2022 έχουν προβλεφθεί πιστώσεις COVID για την Υγεία 736 εκατ. ευρώ.
➡️Επιπλέον, σύμφωνα με τον κοινωνικό Προϋπολογισμό, η δαπάνη των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης αυξάνεται κατά 759 εκατ. ευρώ, (από τα 43,29 δισ. ευρώ το 2021 σε 44,05 δισ. ευρώ) το 2022, ενώ οι τακτικές δαπάνες του ΟΠΕΚΑ (εξαιρουμένων των δαπανών COVID – πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ»), αυξάνονται κατά 155 εκατ. ευρώ.

? Μέτρα για την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή
➡️ Σημαντικές δράσεις για την τόνωση της απασχόλησης και την κοινωνική συνοχή προωθούνται και κατά την ερχόμενη χρονιά.
➡️ Για το σκοπό αυτό οι δαπάνες του Υπουργείου Εργασίας για το 2022 είναι αυξημένες κατά 526 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2021. Ανέρχονται σε 21,612 δισ. ευρώ και αν αφαιρέσουμε το κόστος των μέτρων covid σε 20,763 δισ. Ανάμεσα στ’ άλλα για το 2022 προβλέπεται:
▪️Η επέκταση του προγράμματος επιδότησης νέων θέσεων εργασίας για το 2022, από τις 100.000 στις 150.000 θέσεις.
▪️Η εφαρμογή του προγράμματος «πρώτο ένσημο» με το οποίο στηρίζεται η πρόσληψη νέων έως 29 ετών, χωρίς προϋπηρεσία, με το ποσό των 1.200 ευρώ για 6 μήνες (600 ευρώ στον εργοδότη και 600 ευρώ στον εργαζόμενο).
▪️Η μείωση των εισφορών επικουρικής ασφάλισης κατά 0,5%, ισόποσα για εργοδότες και εργαζόμενους.
▪️Η αύξηση της χρηματοδότησης του ΟΠΕΚΑ για τα οικογενειακά επιδόματα, τα επιδόματα ΑμεΑ, τα σχολικά γεύματα.
▪️Η διάθεση 100 εκατ. ευρώ για την καταβολή επιδόματος στέγασης από τον ΟΠΕΚΑ που θεσπίζει ο κώδικας διευθέτησης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας σε δανειολήπτες.
▪️Η διεύρυνση του κύκλου των ωφελούμενων οικογενειών για την πρόσβαση σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.
▪️Η προώθηση μέσω του Ταμείο Ανάκαμψης σύγχρονων εργαλείων κοινωνικής προστασίας, ανάμεσα στα οποία: Η Κάρτα Αναπηρίας, ο προσωπικός βοηθός για ΑμεΑ, η δημιουργία 50.000 θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, η προώθηση της αποϊδρυματοποίησης ευάλωτων εφήβων με τη δημιουργία διαμερισμάτων ημιαυτόνομης διαβίωσης.
▪️Η υλοποίηση έργων όπως το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα “Νταντάδες της Γειτονιάς” και η δημιουργία χώρων φύλαξης παιδιών σε 120 μεγάλες επιχειρήσεις.