Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, με πρωτοβουλία όλων των πωλητών της κεντρικής λαϊκής αγοράς στην Κοζάνη και σε συνεργασία με το προσωπικό της security, το καλάθι της αγάπης πέρασε απ’ όλους τους πάγκους με σκοπό τη συγκέντρωση τροφίμων που θα δοθούν σε άπορες οικογένειες.