Δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος/η ή δεν υπάρχει άλλος ικανός/η για να αναλάβει την Προεδρία της «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Δυτικής Μακεδονίας»; Δε γνωρίζουμε, ακριβώς, τι από τα δύο ισχύει, πάντως σύμφωνα πάντα με πληροφορίες της στήλης, που αποκαλύπτει τη συγκεκριμένη εξέλιξη, ο Περιφερειάρχης Δ. Μακεδονίας Γ. Κασαπίδης θα είναι εκείνος που θα αυτο-ορισθεί Πρόεδρος στο συγκεκριμένο φορέα.

Η Χύτρα