Ώρα 06:05 π.μ.. Στους 8 βαθμούς η θερμοκρασία στην Κοζάνη σύμφωνα με το ηλεκτρονικό θερμόμετρο στο Δημαρχείο.