Φωτογραφίες αναγνώστη του kozan.gr με διασκορπισμένα σκουπίδια από την κάτω πλευρά του Αγ. Κωνσταντίνου στην Κοζάνη.