Υψηλή Γέφυρα Σερβίων . H εντυπωσιακή φωτογραφία τη στιγμή που ξεκινά ο νέος χρόνος 2022. Φωτογραφία Αποστόλης Παύλος.