Η παρουσία πολλών αδέσποτων ζώων, σε αγέλες, τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα. Δείτε σημερινές εικόνες από την κεντρική πλατεία του Κρόκου Κοζάνης.