Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα (Πλ. Τσιστοπούλου 5, Σιάτιστα) την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11.00 π.μ., σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή μελών προεδρείου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

Γεώργιος Μαγιάγκας