Επειδή ο Δήμος Βελβεντού με την υφιστάμενη σύσταση των υπηρεσιών του δεν διαθέτει την επάρκεια προσωπικού σύνταξης δασικών μελετών, σε αντίθεση με το Δήμο Βοΐου που διαθέτει το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό για τη σύνταξη της τέτοιων μελετών, αποφασίστηκε από τα αρμόδια όργανα η σύναψη διαδημοτικής συνεργασίας, μεταξύ των δύο δήμων, με τη διάθεση μιας υπαλλήλου, από το Δήμο Βοΐου, η οποία θα συντάξει τη διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Βελβεντού για τη 10ετία 2021-2030. Η εν λόγω τακτική υπάλληλος του Δ. Βοΐου, για τις ημέρες απασχόλησης της στον ΔήμοΒελβεντού, θα εξακολουθήσει να αμείβεται από το Δήμο Βοΐου. Τα τυχόν έξοδα μετακίνησης και οι δικαιολογούμενες αποζημιώσεις της υπαλλήλου, θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο το Δήμο Βελβεντού.

kozan.gr