Σα ζωγραφιά ο ουρανός την Κοζάνη. Σημερινές φωτογραφίες από την περιοχή της ΖΕΠ.