Ο καθαγιασμός των υδάτων στο εξωκλήσι της Παναγιάς, στη θέση Ζάτσι, στον Αυγερινό Βοΐου