Ο καθαγιασμός των υδάτων, στη λίμνη Σισανίου, από το Μητροπολίτη Σισανίου & Σιατίστης κ.κ. Αθανάσιο