Με 8 ψήφους υπέρ του έναντι 16 λευκών ο Ν. Μπουκουβάλας εκλέχτηκε εκ νέου, στη σημερινή ειδική συνεδρίαση, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων. Επίσης με 23 ψήφους υπέρ & 1 λευκό ψηφίστηκε Αντιπρόεδρος ο Γ. Μπάκανος (από την παράταξη Β. Κωνσταντόπουλου) ενώ αντιστοίχως Γραμματέας με ψήφους 23 και 1 λευκό αναδείχθηκε από το συνδυασμό της Ρ. Σπυρίδου, η Κ. Κωνσταντινίδου.