Η ΑΜΚΕ «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ο ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ» στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τον Πολυχώρο «Κιβωτός» προχωρά στη διοργάνωση Τμημάτων Εκμάθησης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στην Κοζάνη.

Τα μαθήματα θα γίνονται OnLine από εξειδικευμένο εκπαιδευτή της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας βάσει Προγράμματος Σπουδών της Σχολής «Πολυχώρος Κιβωτός».

Για την ολοκλήρωση του κάθε επιπέδου απαιτούνται 120 εκπαιδευτικές ώρες. Ο τρόπος κάλυψης των ωρών θα γίνει με δύο μαθήματα την εβδομάδα διάρκειας 2 ωρών το καθένα.

Έναρξη Τμημάτων: Φεβρουάριος 2022 Κόστος Κύκλου: 440 €

Για Πληροφορίες — Εγγραφές : κιν: 6987672869 Πάτρα Κατερίνα.