Σημερινές, πρωινές, “κατάλευκες”, φωτογραφίες, από την Φλώρινα.