Επιτροπή Κατανομής κονδυλίων του ειδικού τέλους δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη συγκρότησε το ΥΠΕΝ.

Η ευθύνη της Επιτροπής Κατανομής συνίσταται στη διενέργεια της κατανομής των κονδυλίων που προέρχονται από το Ειδικό Τέλος,  καθώς και στην ειδοποίηση των παραγωγών  ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση λιγνίτη που κατέχουν ή τους έχουν παραχωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη επί λιγνιτοφόρων περιοχών εντός της ελληνικής επικράτειας να καταθέσουν τα αναλογούντα ποσά.

Η κατανομή των κονδυλίων θα γίνεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία διάθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 2 της υπ. αρ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/74784/1070/05.08.2021 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τα ποσά θα κατατίθενται στους Ειδικούς Λογαριασμούς που τηρεί ο κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση λιγνίτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης.

Η Επιτροπή Κατανομής θα συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά κάθε έτος, εντός του πρώτου τριμήνου.

Η Επιτροπή Κατανομή, σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΝ, απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

-Γαρυφαλλιά Γιδάκου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, εκπρόσωπος του ΥΠΕΝ, Πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρωτή τον Αναστάσιο Ζουμαδάκη, Προϊστάμενο του Τμήματος Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Διεύθυνσης Ηλεκτρικής Ενέργειας,

-Αικατερίνη Δαδαμόγια, Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με αναπληρωτή τον Σωτήριο Βόσδου, Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας,

-Παναγιώτης Νίκας, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με αναπληρωτή το Χρήστο Λαμπρόπουλο, Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας,

-Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας, εκπρόσωπος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Πλακεντά, Δήμαρχο Εορδαίας,

-Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος, Δήμαρχος Μεγαλόπολης, εκπρόσωπος της ΠΕΔ Πελοποννήσου, με αναπληρωτή τον Ευστάθιο Κούλη, Δήμαρχο Γορτυνίας,

-Δημήτριος Μετικάνης, Γενικός Διευθυντής Λιγνιτικής Παραγωγής, εκπρόσωπος της «ΔΕΗ Α.Ε.», με αναπληρωτή τον Γεώργιο Μηλιό, Διευθυντή Λειτουργιών Υποστήριξης Λιγνιτικής Παραγωγής,

-Δημήτριος Παπαβραμίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, εκπρόσωπος της «Λιγνιτική Μελίτης Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με αναπληρωτή τον Χρήστο Πρέμπτη, Αναπληρωτή Διευθυντή του Κλάδου ΑΗΣ Μελίτης,

-Κωνσταντίνος Γίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, εκπρόσωπος της «Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με αναπληρωτή τον Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, Διευθυντή Κλάδου Παραγωγής.

energypress.gr